raptoreum
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
RDBePkgFKYe5wdUbZBRyRXa6ZeQvZwHm7b 59 0 99.5% 6.54 KH/s
RWN1RBv7ULjcGLdjAq6L4K1gQeG52yBmFk 75 0 99.6% 8.23 KH/s
RDBePkgFKYe5wdUbZBRyRXa6ZeQvZwHm7b.1 41 0 97.66% 4.58 KH/s
RDBePkgFKYe5wdUbZBRyRXa6ZeQvZwHm7b.amd 90 0 99.71% 9.88 KH/s
RXqxD2dV41Yk3Adjfo9EYGTVC1iWVrBYvT 15 0 99.37% 1.74 KH/s
RXq9v8WbMLZaGH79GmK2oEdc33CTYkvyoZ 12 0 98.51% 1.36 KH/s
RKj9cWgJVGgGVwajpoWFnLVttJWKjBBaN3.1 3 0 99.99% 382.29 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.ys 13 0 100% 1.47 KH/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.1 10 0 100% 1.17 KH/s
RRftM8NPGC8t9cPsnVPq2VTqkYW9VroSym.01 12 0 100% 1.38 KH/s
RFdbQ5wpHoqkw9yaNhuWkGPejPPdPb7CaW 0 0 100% 54.61 H/s
RQKcAZBtsSacMUiGNnbk3h3KJAN94tstvt 5 0 100% 585.21 H/s
RXGUQLYVSHacuZCJNDv6PukxRiD6Uotn8S 2 0 100% 283.99 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.5 2 0 100% 273.07 H/s
RJ2D4a4JfCNYuBQgfETtKDvn849Wve48yB 9 0 100% 1.03 KH/s
RMLDV1MYpyHgfvC2nRdvv4yVviDJsDSqbR.6700K 1 0 88.88% 174.76 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.2 8 0 100% 970.15 H/s
RHCC8xiJXa8vNx2fHHrSk2VjTrR1FUJYpg.I57200U 1 0 100% 152.92 H/s
RHCC8xiJXa8vNx2fHHrSk2VjTrR1FUJYpg.I54200U 1 0 100% 120.15 H/s
RHCC8xiJXa8vNx2fHHrSk2VjTrR1FUJYpg.6100 0 0 100% 87.38 H/s
RHCC8xiJXa8vNx2fHHrSk2VjTrR1FUJYpg.I34130 0 0 100% 54.61 H/s
RMLDV1MYpyHgfvC2nRdvv4yVviDJsDSqbR.8700K 2 0 100% 251.22 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.03 0 0 100% 76.46 H/s
RHCC8xiJXa8vNx2fHHrSk2VjTrR1FUJYpg.R71700 3 0 100% 367.17 H/s
RKj9cWgJVGgGVwajpoWFnLVttJWKjBBaN3.hwnn 0 0 100% 65.54 H/s
RAF6ggm8mvn5eZL7Qrq4rN5jspNpMymk2D.01 0 0 100% 54.61 H/s
RNFjVDzW2Gyrd7tMmKRNRRrQjH4icpL8kf.1 0 0 100% 76.46 H/s
RTizJ83kvH712ovMaEj1W4tU4Dh82LEdpB 7 15 32.65% 832.51 H/s
RNFjVDzW2Gyrd7tMmKRNRRrQjH4icpL8kf.2 0 0 100% 21.85 H/s
RSi7zwDBopu6b4T6dt4pWHZYMLKtBB33hy.az 0 0 100% 32.77 H/s
RJwPPXYPWqDThTWH2ejkUhrGZvaEt3BfJL 0 0 100% 10.92 H/s