ravenlite
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
RPg9JXDZjyscKRf93qDopScP27QtBA8U6W 230 4 97.94% 6.44 MH/s
whatcoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
WW1hduzyiFUBFgS3ZG6vCbkWWeVn47Q3MH.1 16 0 100% 1.75 KH/s
WasMJRCMPJjciEVG4YeYQXfSAKm4x8rwZD 7 0 99.99% 796.27 H/s
WjcAWjjtUerEzhVe4eazauZqi9juN8WF4y 6 0 100% 699.05 H/s
raptoreum
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
R9aGPWY1eK8CbkneERR3zyP24YhxkrLBga.bks 192 0 99.79% 20.98 KH/s
RFuaKzXTy4B5DY5QsZDZ7TtKJYmzyJGpfE.nk 172 0 99.65% 18.85 KH/s
RQDtcVeVKEZ7gh2VkxHgqjuNWjGWMhmyaF.msg 157 0 99.74% 17.25 KH/s
RV6PsQ9rAhMv2Z7H6YdZNBp8gKJ9ZUVsR4.hh 173 0 99.77% 18.97 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.15ed74b6b39ad81d 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.263e8a27b2b3f035 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5147cad560ef4f8e 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.52aa3ab2ab9da2ed 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.72b7a75b21a77863 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.78dde3f799839823 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.914088b038a1619d 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a5cea092d62d25c5 5 0 100% 611.67 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aaff049c65b2185a 6 0 100% 720.90 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bd28e4ea23cb5a6c 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.be8c4565e8d6957b 4 0 100% 480.60 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c54dfdceeef647a7 5 0 100% 633.51 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea3152333ec2e70d 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea7eab6d06b9b4bc 1 0 100% 218.45 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.1 16 0 100% 1.84 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe 314 0 99.71% 34.32 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7125541ff1eff8cf 48 0 100% 5.30 KH/s
RBBJCxxBNhvh5tDikWYz5kZ5cQg7vmVtT9.8400 4 0 100% 502.44 H/s
RLHEFQWjG8uwN21tUDtnbUZo4ioXHsYQUK 4 0 100% 436.91 H/s
RWN1RBv7ULjcGLdjAq6L4K1gQeG52yBmFk.dx 133 0 99.55% 14.54 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.23bd83087ee788a2 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.291b44db02a0c8aa 4 0 100% 480.60 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.614ec80b36899261 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.89b9ae06709d1318 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.97ed1ac999fa0b1a 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9802cc130b88d768 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b038640e6a4e2952 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.efa8e2ac1f5a0365 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f7aa198dc36833b2 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fad95bf6a514f98d 0 0 100% 87.38 H/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.03 28 0 100% 3.06 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7649501a2ca4e5f1 8 0 100% 873.81 H/s
RVjCQpT563Yo2MzB1nQ62r46H4JQNVhRvZ.333 7 0 100% 778.04 H/s
RA8bBhw7AxGrW7kHMWF1CcBmo3EVAbb5bm 11 0 100% 1.29 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4cdfcabc60a6dd88 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83b41ae1bb6855e6 6 0 100% 655.36 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.902c78439900b5ac 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e0b276df7a1a4e4b 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e5da9f0d908a9274 8 0 100% 895.66 H/s
RSjV1RjYeZsAJSJkBX3uAmcEMM72TLwsD1.S07 8 0 98.86% 949.72 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.09cef2fb4758dd6d 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.15c696a5208e325b 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1e2ca2c73475bdcc 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2a3215b8667e2c7b 10 0 100% 1.11 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.32bc6935fa9a49d0 10 0 100% 1.20 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3d80e3bddee820fd 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3e5c7bbae4d20f11 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3eaa8263ed15ad2c 1 0 90.9% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5521df80764d29a0 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a23d7ecb5aa4992 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a788875e5d4f42bd 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c6b60bd513d6e7f3 13 0 100% 1.44 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d2c0c3f88a74ceef 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8c022322fd7b276 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f8048774d675a4d5 10 0 100% 1.16 KH/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.07 28 0 98.82% 3.14 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea7b6f60f86a0e08 50 0 100% 5.52 KH/s
RAu2RTu99uJdKSzJAfSmDsXEDM7etGxxmN.3 6 0 98.4% 673.88 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.09a7b39e9d979aa0 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4fb73f24f1c9a32c 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5944f9b2555aafec 11 0 100% 1.27 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8b6b5d558d0d6a29 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c93bcd36a7d58e15 11 0 100% 1.27 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebc10d55e78d425f 2 0 100% 305.83 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.2 17 0 100% 1.90 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2a24560c56c767a4 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8706fca019295331 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8f255e45a508208 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2ac953acf9a4acf8 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3a1033a454a6f864 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.41d977d2dbb73f4d 5 0 100% 567.98 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7f23ea6739280258 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8743892581d5801b 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8b6211dff58f21ae 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.be8bac7313d95ae8 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c04c1e7d9d2f7ba2 3 0 100% 393.22 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d8589fd165b911fb 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e6714fe3b20a582f 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.65b3e06eb2d811e6 35 0 100% 3.83 KH/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.04 27 0 98.92% 3.04 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4781a2feb3a958d4 3 0 95% 415.06 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53049462e077062b 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7d6f4e07ee50d92d 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.86ff0c8ec598ee72 7 0 100% 786.43 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a231473d06c998b3 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d0a3fc1c78beec77 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d0ca11b6260e26b6 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.de9cc9b1124664af 11 0 100% 1.29 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e5862d7ec8a7eb78 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea0d2cf15c13b879 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fad92bfd852ab80a 1 0 100% 154.56 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5fa1fe6b906603c7 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7f19e10d8dc5a3fc 3 0 100% 349.53 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b3d23356b873e078 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e136dc8f1778a35c 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e1622712a39f7d63 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f49ae794a518128b 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f7eee1b9f5afcd45 1 0 100% 218.45 H/s
RBHHoje8dhnGENKtBfi6cbnaGoxhtVpqKA.yykj034 35 0 98.94% 3.85 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8a037e9be8184e4e 8 0 100% 873.81 H/s
RX6D9WzxFJyNrTr4kDPvK5iDoq4ujAN3Lp 5 0 98.36% 655.36 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7c9e6e0ac837963e 1 0 100% 136.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9be3f746e590295e 1 0 100% 165.78 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.152f4e361fc21668 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1d4d9ff7e2c575b2 11 0 100% 1.27 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.569497074d6aa92e 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.680ce33a52e16280 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6c6415282a7e1f82 10 0 100% 1.20 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6d708f9ba51d939e 4 0 100% 436.91 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.82d985c95c5d9e72 5 0 100% 589.82 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a0cf37c206b2b0ef 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cf17e3f4171acc19 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e7c9c970c0451034 11 0 96.31% 1.25 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ec264b758a9b98ee 2 0 100% 262.14 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.ys 16 0 100% 1.85 KH/s
RRftM8NPGC8t9cPsnVPq2VTqkYW9VroSym.01 12 0 100% 1.40 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5d507ae5d1807d34 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a45ba86b4bc246c8 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ab8ee8d3548aeca5 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e31e0850941e9dfb 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ef1b1014866ee6f7 1 0 85.71% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.04992600e3044555 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.61b4394373a9fc4a 8 0 100% 961.19 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.63ed464bceb1ba21 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b8b8d996ac590b95 7 0 97.43% 830.12 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ba9b3d38ebc060d2 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c48938f6a0856e50 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d1faf6da488bcc0c 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dbc875899b55cdee 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8d3cd3445469c26 10 0 100% 1.14 KH/s
RXGUQLYVSHacuZCJNDv6PukxRiD6Uotn8S 13 0 98.53% 1.47 KH/s
RQKcAZBtsSacMUiGNnbk3h3KJAN94tstvt 15 0 100% 1.70 KH/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.002 23 0 100% 2.57 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.08bd15b72ae9958b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.19efba11138edd40 10 0 98.18% 1.18 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.df52d17f53a3c208 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fcc5f93696f07b4a 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5c8a8863e96d7956 40 0 100% 4.46 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.39c3c77af0855180 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6e5cc1ec8b76140b 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5db1fbeff3bdc340 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7ff6c625765fc2f1 6 0 100% 720.90 H/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.06 28 0 99.14% 3.09 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.08bd614c086b7745 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.12820cd3dbf80b08 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1a360d46602fdcf5 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.461ba87523f03ca4 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.468cc90b4af80dc9 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4ee5cdea7a3a24fc 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.21372c38f9e28d4a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5cb8993d5ee3a651 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.194db56ed7df30b5 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c605176e681818f 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.65c3ba541f5cc49b 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e571292c1c044236 0 0 75% 65.54 H/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.05 25 0 100% 2.81 KH/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.09 27 0 100% 3.00 KH/s
R9PKxzFW9kdH6DKzeU67Py92mRC7ohiMwF.08 27 0 100% 3.01 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.21981bc5e5b4b121 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.826848f2bd78b0f0 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ad027ab60574bacd 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d5f26f075e5e35a6 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d8a59569855d8f40 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.62fcb948f7b043fd 9 0 100% 1.01 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b5dbdd582221872c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dc8a5386ca88187a 8 0 100% 873.81 H/s
RVjCQpT563Yo2MzB1nQ62r46H4JQNVhRvZ.33 2 0 96.66% 316.76 H/s
RBHHoje8dhnGENKtBfi6cbnaGoxhtVpqKA.yykj161 8 0 100% 933.86 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.06f624be081befd8 6 0 100% 699.05 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.13e87ea99909f21d 5 0 100% 567.98 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4a2b7e6b2cfc0a35 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a6d0ebc0e115b2f6 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ec8f51c83021e3d4 10 0 100% 1.16 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fe030b1895283c17 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a008aeae9a6d5573 16 0 100% 1.86 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.215286170f449ba9 12 0 98.38% 1.33 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2ab97bc0f3b3a0f6 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4c007bcee7987d95 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.010f184b712884bc 8 0 100% 873.81 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh.5 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6520f9b7fc16fef5 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.90e89681ac8ae721 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c4ac7dbb00c7a01d 7 0 100% 786.43 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c6d750f37c921c5a 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cdac4b6cffe6dc0c 5 0 100% 589.82 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3dcd707e36c071bc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.42292aefbbbfef64 9 0 100% 984.39 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f54a9d9ee00ac20 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.627cbc47557a3491 3 0 100% 327.68 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.98b2a6a37371b07f 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c57b0db8a045b534 2 0 100% 305.83 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1dc89e4f2970ce5f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.62de193992b296d1 8 0 100% 873.81 H/s
RSjV1RjYeZsAJSJkBX3uAmcEMM72TLwsD1.3501 6 0 100% 688.13 H/s
RX2qsPUcQB5mwzWNGYY9qNy11zukE9Ty3V.2697v4 7 0 100% 847.40 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3b5eb418e8e4b0f0 7 0 99.99% 764.59 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.515f8594c7dad41d 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8d73b606b005cc9c 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b8003e8249b205ae 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ca21064d0dc5fb5c 2 0 100% 305.83 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dc92be4c53e43330 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.171cbb19a21ea28b 16 0 100% 1.85 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1449bef5e57834ee 1 0 100% 133.57 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1b7d033e289d18b8 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9fa111be22b59700 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e2a07a644a90f072 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6443bd427cae477 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3452c9a6488ce626 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3f28280448d44252 5 0 100% 589.82 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.42dc390fbd52820f 9 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.733a016995832658 3 0 100% 415.06 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7ed5f8599e894729 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.80a62e2a28dc8598 5 0 100% 611.67 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cf93725e3bf5da50 9 0 100% 1.07 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e364f27bf99dfc3a 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e7c5665d08b0fcbf 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ee4a74f88a3a38b7 12 0 100% 1.38 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eb5b24805c51d3b1 16 0 100% 1.77 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0bc0af7d606714ec 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.305f5c4cbbe0b6b1 10 0 100% 1.16 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.90679d3b6a7a245e 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a79e08ceb79ec956 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ffdf1ce11e35699b 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.34d76df72950a888 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.485c1cb7e69928a6 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6cf15f096e01c961 4 0 100% 480.60 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.98e6df1a7562044f 1 0 87.5% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8e7e9d458d638b1d 1 0 100% 191.27 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.127e80562218db3d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8f532df109733c97 8 0 100% 873.81 H/s
RXeCX7QXqqWGHGS89dyAzyKuaxiJkokpza 13 0 100% 1.47 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cf31403cba0dd5b0 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e2033938ffff3f82 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1575e277b867605c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bf61003efadfd944 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e0cb4f4e7569456f 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eb82e81bfd735161 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.713b05d23ba1551e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aeb3620b1ed567ae 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b8dd866b6e4cdd18 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.08d3563c8aa678a1 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.09eafe4320583cd1 9 0 100% 1.07 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.15f9086bb5b28e6f 11 0 100% 1.31 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.95c2e7e4d0d3f40b 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e4dbc1891704a745 4 0 100% 502.44 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fdc32227733f1e6d 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.17dfcac67158ff13 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2b715da1078765f8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.63b1241cab8dbe8d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.056e040b8e5e8abd 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f05c67fd008f7fc 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.21e7fb09a9f1ebeb 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.594d77aae6266841 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5d43b3af8391c18f 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a182b273b0acc270 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b5c085e1379e15c6 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e287cc8c717726c4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2f0e65bfbbbc628e 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.47effdd0f41a2b37 5 0 96.15% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.52de36bc0e9d98ac 5 0 100% 589.82 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.80b5d185827cd9f7 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea034eafcd676dcf 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5e377728e592f11c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.204c1ba39875e5ad 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.218b0ed574e3fd0b 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.39d5b46194665339 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.616c79eb70255e48 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.800bb928c020673d 10 0 100% 1.16 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c69cf404d8161a72 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.71b0204954cfd51e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7e50399c8de4e39f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.80b569b6a06561cf 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ef4f776e61596009 16 0 100% 1.77 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.37481358e1cb827a 9 0 100% 1.09 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f6f15474a94a355 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.79e5b4cc14af831a 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.819efb9f549c3333 4 0 100% 458.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ad2a9976ceeb497 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a4fc0b264a1b4bc2 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cb5457c9985c075e 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f42eb7377138b085 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.062317b238b172ad 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6901d697d5c1fd25 9 0 100% 1.07 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7ee76a38bb3d6d09 9 0 100% 1.00 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c71e76d0f4e29dc4 8 0 100% 873.81 H/s
RSjV1RjYeZsAJSJkBX3uAmcEMM72TLwsD1.3502 5 0 100% 600.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.35236ccf2209092c 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.59418bf4ef5dd58b 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b9fe68add0e915fa 2 0 92.85% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d85989f0f7b3c05b 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e52b09ad5bcda153 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.752ddf254b0e8c26 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.beacfbfde8c76f59 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.030fc35789f48fbc 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1632a75a2bd50f02 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.410ca775a8fb080a 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.888d65e4945e0d8c 5 0 100% 611.67 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a898314c7bf78a6 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b845cd3be079595c 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.33f0af391df4dfc8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.10364483373c43e3 2 0 100% 305.83 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.59cd65792469ccd8 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ca4e9a3cf0e31421 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc14100fdab464ee 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.de2960a838c6f8bc 8 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.016302e282ed8383 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.12a36302ee7a1af1 3 0 100% 349.53 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f0acf15f51de904 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.295418afb1099ecd 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4064765aca36e7c1 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6629c0484af0c364 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.74ffb996ca522ec4 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b8bcc259c4d53125 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e26e97b409a45b70 1 0 88.88% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebfd145b64e4d846 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ffb2ec7c7e1b9773 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.16af7fef20fefe82 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.35fd4919db0c888a 8 0 100% 922.77 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6db0a6465e15570 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.03424c0b5fcd7062 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.26a8ca4f251c174f 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3acc153dedad43a6 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4255e1fb619209af 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.715e80e2c8f51739 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b01522963c5a09e3 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8773ba5510bbe4c 1 0 100% 111.77 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ed3a40aedbef84d 9 0 100% 1.04 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.01f504a47b8068fe 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0eb560dfd51edd11 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3757cd81c3126e8a 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.79b2d5b15d772a1d 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a689836038befc8a 6 0 100% 677.21 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ba38f51f367ce335 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bc919b5f1ad8161a 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d5fb7471c7f20d80 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ef96760ed44656ac 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.55a35e71468d4874 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dcd8ce08078493fe 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4355446eb7bbe831 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8e6c48d0d48d6320 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c3b8e504970b9dc3 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.14479a9dc421d7a9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f5d4c42b758b3a2 8 0 100% 873.81 H/s
RXq9v8WbMLZaGH79GmK2oEdc33CTYkvyoZ 12 0 100% 1.41 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.04c89e6500d86747 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3081021f18792291 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3faaf5b8fe113bc3 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.421e72c67188a573 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4400565aea680f6f 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.69294688e0604a21 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bf1866ae6c0558cd 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.603c1dfbb373a7d4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.85785faee91c71cc 9 0 100% 1.01 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.38dbb03a0d06e5f6 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6bec7b858ecf77a1 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a740a657f9744acc 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2a28c4f79cdfffb2 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.36b71dd40df8155b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.56220cda392b984e 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f56856bfeafbbce 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a2f312f07290f6c8 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fcff63f1922990a7 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.02c5234823e52508 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.28e1974d9da5ac48 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6a37e697b33a52f7 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6fbec7326b25b497 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ab6e8ce64d35ac03 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.af0da25fe2b15e25 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e69134ebf48c1e3f 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7f621891312216d5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1cf88e86e405d250 5 0 100% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.beb6e96c23eec197 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cb36e8b9ed62df29 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cfa442c20011607a 10 0 98.21% 1.20 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.55c884dd65571e95 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.305b008148157e69 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.36214df1927632a6 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.992cd84a8db47da9 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2a9d58ad50b5d93 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3af12fcd8c39c4de 9 0 100% 1.07 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.77c3512af557bfcf 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c14b344e1cc7fe91 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d11decf9ca1335a9 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f7c4501588dc4fc5 9 0 100% 1.05 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1a4b2c318d1efcec 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f5e5dbcb21afb4b 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.22b660804b6ae6f8 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b27701dcfd6125e0 10 0 100% 1.11 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f51342dd0e514677 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ccdf5d1860c9a565 1 0 100% 206.53 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.21a5bcdd44851dbc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.35cad071648f6fdf 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f259ea8e79484e5f 9 0 100% 1.07 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0c94f9cf9519ae08 1 0 90.9% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.455db3922d0a5e08 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea0893c8e81d6bbe 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3ab16aa009e21d5c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a0101837d5ea6a05 8 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.05a43e42671b5323 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0a319e3d67364e0d 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.15b67f7c1f1ca759 4 0 100% 502.44 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.555c311580fe0620 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.730dd0f963b1b98d 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0cadf1344d2079b0 1 0 100% 164.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.75d942d0bd34879a 12 0 100% 1.35 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ac448ff2bde5c69 9 0 100% 1.07 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6d6988bea6c912f1 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a58ef49097f25b5 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae02748abcb83974 6 0 100% 655.36 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f82c37bc80b19408 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.24615984bb639d0a 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1a082bc017bd14e3 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4fa1955928fb9c67 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.931016bfd4f2f5e5 5 0 96.15% 546.13 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aa53f09dcc9a18dd 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e3f97647911c644c 2 0 100% 305.83 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d1dacd5ffd738df 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.357e4b64aed4d76e 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.415f0c29e85a2991 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4716c9cb0baff112 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.680e46a6879d4f9c 3 0 100% 327.68 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e457b594e4c0fc07 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6ad75820368f953 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f0701f31c09fbda1 17 0 100% 1.88 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3e8df92a1fd22ed0 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.519dbc1c788d6896 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.73f8cf4dbd2fadcd 11 0 100% 1.30 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f24d04ceb35f915 1 0 100% 157.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.15ec78c482fa6063 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4e88aebc45179c42 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.69ef017cd554b570 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7010b6e4212000ab 5 0 100% 611.67 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f98449cff012cc2 0 0 100% 102.34 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cbcc29d7db7c13e0 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0c2b7b46c1a2927d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d69a6e9d689f9db 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1d84c50fd67d871f 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5ce940e07d5c2661 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dd81a7176893c722 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ff82313f154ae050 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.374a9bb4c6595130 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.89b3c0b39722bd46 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.02fde4cc75bcc2bb 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.65d6c90fb705e923 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c0cb4826a844c890 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d7cbd678d40f7544 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a850fe9b36496825 16 0 100% 1.79 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.26cc60d87e2fdd59 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c4197644c0a2425 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.405f95c7b9de4ecd 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5178bb7780e38122 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cbb73de0e576b0e5 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.02b81b38dbe1dbf9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0142fc14b367b24e 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1083ffaf8ee7c84f 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.221d8bd6f0baf4a6 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.45d1eb58813bccaf 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4930ad436a8192f5 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.85bcf1930e906139 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ffef9b2a84d10558 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9bab0c5684f77fe3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d6ee05fb635d1ce 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f7d52848b6f1d65 4 0 100% 502.44 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.71e776eb5ba5e8ef 8 0 100% 939.35 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.02740d13a2b21ccf 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.18fe174362e123c8 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c5ae31dca65cee7 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bd329c15db94dd0d 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6e7828ffab75331c 2 0 100% 288.05 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7eac76c5e572dfb9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.19d0478f7625173d 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3e26d37c946316dd 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f160a2116a3ad1c 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.572720ce1b5d3631 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a70b9974284da24b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.db07d781a8344f15 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3f14a44896030600 2 0 100% 305.83 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4af2db63627a4876 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3a5e387d59830e46 16 0 100% 1.77 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9d7e635dd53ac2f4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cf7626c0939a79dc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.11905ac2ebfd8ece 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d59bfa2dfce952e 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.62714953fdadd3f9 9 0 100% 985.58 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ca7750915aa2040c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e0e18d13f70203c1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.47b0eb1a582adf5a 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.96bf5bb223cb2bcf 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d9c7ca73ed3cfa54 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.263c69d29655dfd3 9 0 100% 1.04 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d1c5a4357227bac0 17 0 100% 1.92 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.007a1c086d86ac85 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.076b368581040ee6 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.65e84fc3aa6ca2d2 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.84bddc7c85c72492 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.200e93cf59e15565 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d9ffef73aba27e8 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.361fd0416a13b600 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.561b91b1e228c44c 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.82eff492bdb01284 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6cc4cdca5e214da 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a2b84b3e155e23da 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5f227556126d5f11 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d5382effe319b5a9 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e13629c455a7c3af 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e3add4762ae657b7 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.22ae931d378743fc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.47e7c079a676e932 8 0 100% 961.19 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.59edd1d1058054ba 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5caeb552eacfb7fc 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.76165df10e8ba2e1 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.57c54c7b0dd16cfe 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.784037ab63115253 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9e72f1dd7c2e7475 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a288e3c672fb0719 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bfbc7738e194089f 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e3b160b238c53b79 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.41accb6b2f87b3c2 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.866b87ce10ebe6c3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b5f20469824d676c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d142bcc54c70846 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5006b87910929f27 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f136acce6b4a348 4 0 100% 524.29 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d39b559367a7d598 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d9ea710963aa5ddb 1 0 88.88% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e28531e90ced5ed0 4 0 100% 458.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.866d9b2920e98860 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3b22ed6c49c80dd7 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.73268ea996012d7b 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a4d3a56413f98deb 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a976e0431d7af8f1 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c46281f35a691784 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.70e953291159c9df 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8e0e410c9e850e4b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.99e26f23d7e68b95 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.39368ba9446f9641 4 0 100% 458.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3fede1ca090ea0eb 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6fe97d9082c79243 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bcd3fa4a77657352 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2fa61a5d6e2d7583 16 0 100% 1.79 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.964ac4300c98d079 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3d06f232c7cf31d3 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ef40afc8d19f692 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dde50385219e4994 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ef744356c36e907f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.075e376a1a26f262 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.55accd17d8b8a919 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.78337ae62ebc2ba8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aeaa45338f2cf026 9 0 100% 1.04 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4729847ab038c2e0 4 0 100% 458.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.51514bea7d59cdd7 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.550a2e929bf280db 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f8e37865da69c5f 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a06ad9f23a8af0b3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8abb07bf36132867 4 0 100% 502.44 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.da39c15288ed6ff0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.27483dd2d250ec5a 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.be2d14aec5d381dc 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1511b83c0902fad4 17 0 100% 1.88 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5dcf3fd0bb1f3a97 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.73929caa9c4f6648 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.885c61c2e1915b50 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a2af45fe0c10b707 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9b0656eb36dae2f1 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a58e541743a406d0 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bc998c46b41d617b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e87b28e07f3b153b 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3a93adad27258d6a 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6c4dece897878a51 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e9702e1594592570 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a741e7decc5becbe 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc7c845512a085b7 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cd26210a0be979c0 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.29e6bba4b0a4efc2 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4322c234e726a5b0 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6014fedc85eaf9f8 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6c21040082894304 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7577185007922af9 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.158358502b2887c1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7a6e3a1ed9b85082 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9e107e39891c7b9b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.36367fa7390cf49b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8eb0be1a77d0c867 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aff9b14146144d8c 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e53ab7182c7e5287 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0952576609b03264 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.51b60a7294742908 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.08506ba0762ce7d0 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae06b72cef2d84ae 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d5489ecd105d2e6c 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ed6ca015211bf033 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.edac3f9975e76984 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1c1dd1cc5535f37f 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.716e8dc6a1275c80 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aca5ac5c7e0b1a22 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.302ec02e17ade483 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9773e285ea876ab1 16 0 100% 1.82 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.afa6e8c68670a041 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4318be3e7f466245 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f622378dc52513a 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8c1a597d4a225cd9 5 0 100% 633.51 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.791b5995e4048dd5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5b67f223b3e09f26 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2774fab2d31c13b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.210f905d3f96ed17 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.46a5273a03008167 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b1485dd40471c00c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c9e6870839fe42da 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.10399ef30fd6136b 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.584067302e9be4ed 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b2ac9ea8a58df550 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.be319995d7bb5151 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dbf961d1efdc7db1 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1795aca6e3742167 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2a64ea8b348ce70f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.57ba1dd9d7fcd18f 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6dcc08e6b2e4b010 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.efaffd3097f5078c 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.03cb5968409b1d13 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b00e44c897c1870c 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7a7dc98632b48b7e 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d9e18f4d45b4bd9b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f0b411a85bd41641 8 0 100% 912.48 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0976d2930ad5e1c1 9 0 100% 1.09 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1c5d348c5876ec84 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83fb5c252841f9ee 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b0e138cc27ac96b7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0292e0c1070adc75 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4e250e7a74fe0358 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ba1eaf4652b6ed48 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.be81a59227598cca 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0c6b8d0f86609fe5 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9049665ca692df64 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cca010393d80d4b9 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c7f14e43cba9a675 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d61476839233867f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.18dfff00511c8b28 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.38b72faf38b80b24 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.60dc45e90037063d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.97e88b4e232cd38b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e0bd6189a8a17632 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f201cc47431c9bf5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.375c23aadbbdabab 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6c68593635371b5d 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7d72d5dec6c938b1 5 0 100% 567.98 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.89ddaaee6293da6d 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.964f70ce566cbff0 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9e2b40c3b7589bb6 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dc0d8051be053218 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ee513ea7e3095e38 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7e07389a095d6296 16 0 100% 1.82 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5c0a2d49c5a1ef8b 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bf94923609331541 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a397c418da33415d 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f37ee55bab6bccaa 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fc32b9f144e3f789 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9c100fa281195e6c 16 0 100% 1.77 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c157a02f7d38ebaf 0 0 100% 65.59 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0922eec8325242e2 3 0 100% 349.53 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2b3b0abaf26db7af 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.40fa14a3751c5aca 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.622937e715c20032 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3028c49589c2d414 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7da8d75a3e2cc21f 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.27a6aad18b2b36a0 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c0715d0ab666bd0 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.323195c53627e1f4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.25c91424570c441d 5 0 100% 611.67 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6486033defb463a5 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b8e548e5fec63d82 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ba0f003492e032b9 1 0 90% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d479df5d104468fc 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d7a7cd821063a97d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.109b7defb8132c95 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b95f8795a5852d31 9 0 100% 1.01 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cdd85552ffd35da5 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.846d3750dfca0ab8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f1099b39ae8bc9b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.133f1002f898be9b 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.265b39131ee63c87 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.621f17fe93adf22c 2 0 100% 283.99 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7b8842bee660cbf4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.075765bbd1e4cb2e 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9fa18d202018e802 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8de9c581b8c2f48 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f7aa3b006251f559 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.681003d6eaf7b12f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a3f3d97c12030d28 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.beb89f2a9c609104 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bfe5596ac873140d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.07fd2e450e03f6d8 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ab1cc8045ae7abc1 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c071563596d5ebb0 16 0 100% 1.82 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e96e92f09518325f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4197fa50597080a8 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5b323572440579c5 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.af60ca439a68f1a3 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.608dd856440621e5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b781918215e65171 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f907b003c33900a 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d4026616006c1257 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f5a77fcfa746f767 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a1d95beb476e8d58 3 0 100% 327.68 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b9ce6fdbdf42c3c0 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f1d213dc682edb1b 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d8229afeaab99a9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3b036ab75a169b90 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e009ad9ed2ac80ce 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6483524dc1016e3 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7f36fd82ece84dd2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f0262a8a8471b02d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2837ff8831a01adb 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.944700fa9476d8be 9 0 100% 1.00 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.106eba792725b4a2 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c8989a5b51a1bc6b 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e9595a2e972c1824 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d305d6b510804e05 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d255bc59057a4e65 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d955dbf2f3914fb4 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.02fc1215ce42d91e 9 0 100% 1.01 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.940f08329ddbcd45 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2450f92835c70471 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ffe2d4024d11ccb2 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.70bce67780f068f4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dc5f73d023022fd0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.127167362024a66b 9 0 100% 1.04 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3bf3427e8cf1ca3e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0ed03a162eb6610f 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8f618d491e6be57 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d46b3754d0414ab0 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d4f134d260a4f872 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e57e95d06cd60245 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0cb65453dd5f6eb7 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.267fae21c41ea32e 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.412a1c8c4b90896f 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.953f67d8a7fb40e5 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d577b71df927c93 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.195cc23fb12b2897 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6cf97c6b8e8a306 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3e8bcdaed61eef25 16 0 100% 1.78 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5723bef5a7f4a786 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d90f8f052dd38192 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4a1edfa1313dfd9b 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.22ea8838f6c792cf 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bb05834a813f2fd4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4a7cdc22ceb6ec64 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6241f2b747e3977c 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e2f8d5ccd2eddcaa 8 0 100% 929.83 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e02885bcba14218d 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.49275a24ba6660cf 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f898f88a89aa3c78 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.75e499f6f3ff1230 1 0 90% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ba19e6e45067aa8c 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ee4ad74b0000778 16 0 100% 1.82 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.371e8e1d4dc9f534 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6574f983f79ec03f 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e3bc80f55d6acac0 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.27728e2a5c1de19d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.71db7c80f14b920a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.baa83990305cca87 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4f52a477a3c8ebc3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.93d62a31e408cad1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1c37d77ea6909524 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.304ed8bde32ac9f7 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e6214191004cba0b 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.00b429618be1a32a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c05e46ef5df5ccb1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dabeddf94fd74525 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0416356ff55cbee5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a2b82569a8e7ee5 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6781286fa65b3fb0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.10c83ee2d5d4ba04 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.19ffc765649829db 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9b78a4ef0ae4f407 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c73de65ad20ea112 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0ef4a9a6e1973c03 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3443c7f00f9ca807 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.287b8a0e3682551b 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.45e5df6cc6e98a73 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ed9bd8927bf5ad3f 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.00f4bae7c181de41 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.790e4d5f7d31fcea 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9f2447518e6ca41c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dff208cd56490fa3 17 0 100% 1.93 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d7ae9997e626971 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b0af2b692bd5988c 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.51a6a1ae5541ff26 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.809e7b87b2a4375d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eb99fa6e17acecd6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f0fc396080c0c6d1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.114376ea5d6c6a70 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f8ecec15fff6567 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f64f614046f40d57 16 0 100% 1.80 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.707e69946f819255 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.63a4b574571bc440 9 0 100% 1.09 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b4b5c6b3fc29f204 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d55c0493df24930 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e73f2460d21bff34 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c754592cd80d4b86 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5519bcc666341fdb 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fcc99cb2ab8bfaf8 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9facff01b1075023 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9d608a9efcc0d3fd 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9575e15c5ef94d36 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f69eaa5170160904 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d16f384ec7fccd2a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3005ed19052f9844 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0a3c9e9427f96045 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4d6e3bd6e9e03b2c 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4982c3aae1e306b5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fb340c11c3466acf 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eae7695a78035a64 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0a7acc8cdd7fd0f9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4e2c2b8a617c6a8f 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0bc2a61647c8579d 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.193bf9e04f00b999 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.601d1023e4d35762 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e93fd63de5da6962 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.70488125d6b923eb 9 0 100% 1.00 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a4830b068b3c5cdc 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0af3e2637843cf6e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fd57bc995f2a36a7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e0e77512b67d72a3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53fdcd2f92d378d5 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d76d3d61f3d6bc3e 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.37dfc7a2e57a01e8 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.becbb1d1eef1d703 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.90168c5864a02ad9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2bfe3dd2f10ea372 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c0e89a615b758254 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e6e6971071f2727b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c1962d48d13b19ba 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a23b0e6bfcbc7929 1 0 100% 143.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aa0f159fa7ef8d64 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.107668fc5bf224a5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2adb3565af66af3d 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7a9001800c02d5b7 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.92edf6051f9e3861 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8cd7d43468831b47 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bc2d9f29dad2031e 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d5da16c63398eef5 8 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d71bc1b1faa6be9a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.03b13f76b9af4097 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9cfb1e24cadf9da9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.08fea89f7c1acb21 1 0 89% 176.79 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.18af396373043c64 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.744a79c78b882400 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d461c26be2f8f19 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6b612d3b7097d70b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d514dcf6f554366 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4598797b73c61a35 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.726e87746ed523fd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d6c0916a7dc0830a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a9d7a6b282f8dcf7 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0eec5c26f6511ddd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2f3fd8012e936686 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.61464a664373e025 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.484c47356f6a9877 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d01e98a051e98a00 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.20d5a973e142a1d3 1 0 90% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.246ff328442b3a7e 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5867c557358c409e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2f38a723f1f1f04d 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e70fb56bba369529 16 0 100% 1.79 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.89c51664edea14b7 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.27421762df4befb2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a420691678380c98 17 0 100% 1.91 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2dac7ecfcaa0bb0e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.598e11c2e4254537 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c55cb6694d3e13b1 9 0 100% 1.00 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3e2cb90aef60a2d7 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6b948baca70e2f1b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.95dfd42f124a20b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e6bed04c3d18928f 0 8 0% 0 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ce4b3af76c0d0e10 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ff67b2a5e7eea960 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aeb72ba53b6bef8d 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c5a33e9ebb664ec1 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae277787b932b0ad 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.45fe471cb5207d24 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8ba074737b7c5de1 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e4c5448301c1b07b 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a98997360bf8456c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7fa8430f7516fd17 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.84bab3156ad41f4f 2 0 100% 240.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e7b4bc85d57b92b0 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.03454712a06276d3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a52babcfdc22723b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d40ef1c23e6d7c39 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.575d767c1ee061da 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.312920f8c2245b78 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6cc9fc3c7fd36e3a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9fa1a6b5bd1fa743 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b05bd1d95a941401 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f0d017aaffae7591 9 0 100% 1.05 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5c876608ab157401 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4d373ae7beaf75d4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.73362c3bf8171ce5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b781d5cb7b2ca2b4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.473598c4dcd385ca 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.74fcd9a2907974b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cb5535f95a900258 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3ba989f8b0dcdebd 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8dbbf4d585724e37 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dd3ca0994e497aaa 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2058216789aa975a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.314991b9e488d753 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3d203513cdb43724 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.79175f10c450e43b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8d21e5061a223509 16 0 100% 1.81 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6c1c38eba0a9bf2b 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8da294de40f3e3a7 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.00b912b85aadf3b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3dad8c01ff13eaa9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.643f2a0ccc2bd21d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5f33a7c81d908a7b 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4840294c1703e141 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.703ee4b76d5b9055 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8e086a04cb3e79d3 1 0 90.9% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.05a4a5e45fb35f3a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.40a194e170b3306b 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bcba6078a2c889c8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5e2396bf7247c350 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b82baafc76abaa4d 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebc56f61fb192c97 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6d3c2ec3ac11ddaf 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d11bbf9b15c33f1e 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ec60e3958456c788 9 0 100% 1.03 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.43207e0546a0b655 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.54fdd39957523b48 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5e0b713161e71753 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6bca4e99c700fe5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.35ec474e0a44a026 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a4a7008fdfcc8db8 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5f4d169ee9d17978 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1cb433b3952e3f17 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5481d7f5abccd8d3 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8d0acdb635e96eeb 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.97aa65b5656f6265 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae0dfca2ddc932b7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5483c4772f913f47 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f5718fa644f3239e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0e964b174a490148 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a783340724aae553 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1ecc8a187976afcd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c11b6f1c37b46eb 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e1404be7204944d8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.09706ee1aef96be1 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5f088d323e931ef8 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c877551833330b92 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fb55f8ce30feecd8 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.046a6e250aa6286d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1d07f7706a54d2b4 8 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ac299ed3cf5e318 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d406b258fc3c41c5 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ec0b2c04bf906d69 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ada5dcb6dad6f831 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.717e8119975f8e13 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bb332a67f94a48f9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9f0be9ef8c4d53d4 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1adc519eeca52051 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d99bcf42e1a532b0 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8ef376cc8a8d7168 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b1ea002bd9670ed7 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2feb0f6d2d0858dd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53bab1d20773ee81 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.60a8f4e144d37ca6 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.74d876f1bd2595b3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a2a6a54f41c6698f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c082f6672b38442 1 0 100% 109.23 H/s
RTizJ83kvH712ovMaEj1W4tU4Dh82LEdpB 24 0 100% 2.67 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ec0570b79e80a8f8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53ac6c048782662a 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.857519bea390fa90 1 0 100% 196.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f4eaf6d0f93e51fe 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4303cfcd892527b9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c04137cf99e4d408 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0e4a2ce3df520a84 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.86b0928364be61a8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b44e5cbe90f59418 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.31f54786b7b2ae99 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2b3b40228628608 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a0fd34d9ed288a3 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aed97628c70dba50 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9d0122600ca823ed 0 0 100% 107.55 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4e10c25ff1144c41 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.11ca8940d8f37e21 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.149988b6cef70c7c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.70ac19a05833d053 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0149cdec11b00106 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1d2b279076e598e1 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b38444a6bfe9a0fe 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.025592226bee0792 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4633d3684f1fc975 8 0 100% 873.81 H/s
RWwSUiN9nwKNLPGh9Bw2PARjHcxsHodKRh 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2b73de1af16979eb 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eab04cf2bd0671da 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fc7ad20a5f61ddcf 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b14737c23625e9de 0 0 80% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83f497915bcc3194 8 8 50% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.70eb8408031439f3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8f9f62248157363a 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3026e58368969232 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.78a2a700ea83df6f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2b73d13e555f47aa 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d43c383e0ffa899e 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b904cd4b2af1a583 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.578ea064db37ee73 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc95f7827b8892ba 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5f5c60e7ab75bb4d 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.98bb59b503284bc7 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1d68824c5a625762 17 0 100% 1.86 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.887f3dc84395a1df 16 0 100% 1.81 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c74af94f5bddbdbc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4b5f60cbc9836e16 2 0 100% 262.14 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7fb0fe2c034bb22b 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c7a56c4902d7aaec 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.457119695df0a7ea 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.57387633bf854344 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b80ce6bba030a8dc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.07bd02f772cf24af 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.79e9b3cf27e34393 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b339e11c57ba129a 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dbd8bdd9b9ed3f4a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.76867e3aa32faaaa 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f71e28e0ec237770 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c6100e31d2c3573a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e7a3040426a5d266 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1ceb656d1720dc41 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9700c00c8b3169b0 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d80874345b660896 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d9ee28a41b185348 8 0 100% 958.30 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0b3d110f7856ee38 8 0 100% 898.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f0c59c09c1a41ae 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c8a7f2a3aa413cdc 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.54ba1d9205382f3d 8 0 100% 942.40 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8ef12bdd886efbeb 16 0 100% 1.84 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.66b6e46749836817 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.814a1ad7669878d1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3f49276775c544aa 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2fa32d20db8bed43 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.938da1657a965de2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.158010acd63b8663 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.916956fd2f47c54a 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.88fbf49d2562476d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a03562f207631379 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eb247f492a17c037 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f7e59d0a0c24ff4d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.55a51d045179f09e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c53c8c21d82d5630 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d651b2a0f4ca96ed 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4547d154bcf6ae91 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2e31cad7f5477f01 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b9c28607434901f4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5ca4e87ad04a265a 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.76faff01ae0ca793 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.95fb9b38c62a2b86 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b07dd6fc5eb952de 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dca1ad4e513ad21d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebedcfeafd8ff282 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5300a5a1cd6df429 8 0 100% 939.35 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.457a16ff567d746f 16 0 100% 1.80 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5fc454b3e3895204 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dda14fcea75f9d26 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cb64a1c1d2a1105b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5a6131135b39223b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.56c51f0d54697b8c 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.119117d84cc0bbac 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6d491b2ac4c7919 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b6832cfb5deab442 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.12219733821cb61e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cf9c7e26ec2bf1b7 8 0 100% 946.03 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3732a6ea923dd326 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7668b61529394622 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.778245ab3550e9ea 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bfa4cea815e5dc84 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f9a198ad456238a1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0a39ce21db897fbc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.40e96f68d74b54bc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f843f1bbc7b8e79f 16 0 100% 1.78 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6a185d2c9cabcad9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc15743d31abc066 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4152ec71602da5a9 3 0 100% 338.60 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.23b1e00b66551029 0 0 100% 21.85 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c6b8dcdbed6e63c7 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ccb741c373234e41 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.21d890fb01d1c6a5 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2ab6e31edfaf50f2 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc53779ef4512c8b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fe1ddb6c9a2f6352 8 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8d079aa1dc2a6231 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b46863ed9125a531 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.923323ab0b3dc80c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9fe5f4efae2513db 16 0 100% 1.80 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea7dde82203fb7cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.97a434d1ea06a23a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fd2c6f7078c1f144 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.37a271245204cc83 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.142bbfba3f2c08ca 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.deee37d3251e1691 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e92b89c6d20dcdcc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0952de7541161464 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.74b71320eaea74ff 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b1fd4a44e9ac2562 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.514323bcd1d5e79b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a573747f55eb7222 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83c0882df23ae7f6 1 0 83.33% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.693f6933489d2e4f 0 0 100% 43.69 H/s
RBHHoje8dhnGENKtBfi6cbnaGoxhtVpqKA.yykj169 19 0 100% 2.09 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.171fabf6ef3cf732 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.110c20c4d8e2f767 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4d3b0507dd67b6f5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.64ad47c2863ef4e3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7b90c376ad7bc169 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7e9d9474fdf660e9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9de7d644aa379016 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4c804f5b176979fb 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e3de3d315420da35 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aba5e5afb8084aa3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.48abc35b0063acf4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5eb6c1a21e53eb85 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6ad14d3450e15c27 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3c32005b0cea0197 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b5be4bc48a9d5a9d 1 0 100% 218.45 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5d36bfdf7590cbc4 16 0 100% 1.79 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.507ac30453c028ec 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.94b8f0669659b7f4 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.35e3c3ce32e623c7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5cd58cbbc1196c3e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5c57179fff96bdfa 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.da35538da6b728ed 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.00bc128806334193 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.de0be1b075f5bc6e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e7d6d754c194ae67 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.126243e4f2d9377c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b2b0bc500e113db7 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.24a41f681dfde63d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9747354839eb0f1e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8c22b276ac2da0b9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.16c151521c03f82a 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e86229d87eb839c9 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.569b8a85cc0c3fcd 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a3e672e5dfbbbaba 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f9b9254f6aa3be32 16 0 100% 1.79 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2b6eb3dd38cc5802 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ad35752f18ef1d97 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2000c1c0eb140a15 0 0 100% 105.25 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1640d577b70ed09f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.61fe00de2d38f5db 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.28e8dbe5d60694e6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3881d99ea86b4a83 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.411f55957818fedd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d405d428f2bc8dba 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f14770e670ff11e6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.97d460de6e77b1c2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cd8f0749f1fa5c6a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e8d1e5cf0318a8ac 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8b65f02cb777a0ef 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c35fecbb75cf6620 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e3eeba768a66d6ff 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.197eb1e6150834a2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3bafd4d89aef4c8d 9 0 100% 1.03 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b04e1f60f3f8ced1 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a26e0c4d518320ad 1 0 100% 112.42 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.abbc3d26068dc0cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e1c42f8d056eb23d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6a477a03338a1f97 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0b03842f294d2a36 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.55dd4dc5468e335a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f7609434d17acb5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.32b1c994c842a185 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.63f41120252d4985 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a24ead04d7ea6550 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e0544ee04ee8f07e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.98de26752f618353 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ba5858e386c7d13 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b0a6c29068a92f85 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7773492ff8bcc9d1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ba8026f9d1fead75 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c8afc9c613a3f1b 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f491075192f6441e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.332298e1f3a1cbc2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.38fa8282ef534a7d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b51f5bcb43f3a385 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e5f8261b9c1c8854 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.501f93631a09572d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d58b8e2e3d74c2ce 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c99e1cb1904d1cc2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b1bd8dfd82dc44dc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f8f93c4a99f63936 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.67cf158229d5da9c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c675f4c0d43d28d3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0f2ecc0ea1eed7d0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.307a7ff37d52c636 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bdcfbd56045a8ebd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3199471550017d54 1 0 100% 174.76 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0fc582b2a92a0738 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a0aedd4891ab63bd 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.11ab9adffc6b5142 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6b948f7e3399686c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.98166793b5c1e33f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f96468466cf2cd0 1 0 85.71% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.57d66f450d2c5799 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f73f8038079d6ab5 8 0 100% 917.61 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1f3247b2d9a967f5 1 0 100% 109.23 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83c220a4ddb48075 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7bc72a0d170ec5a3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fa47b45821a74a9e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c03c0b9aaee85264 0 0 100% 21.85 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.add0d25c75471b66 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fc20b15f268d2ceb 8 0 100% 939.51 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3f2c0f0c720cd1c9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.503e2d7186997a12 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.531210afa336aaf5 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.28ac250d8f5b9795 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a4835ad1c90159fb 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b10072d1503af226 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2cd6d4ed10c1a639 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.188fa9c088bf02c3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d32a853608a27291 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c9d8d192ebad682 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.dd0fcc470c8cd583 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.137836c4e5feb4a5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.30aa9ab91c8e07db 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.55d843194cb2d5ce 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.072a5bc927c41ab9 1 0 100% 129.36 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a139d1a9db705b98 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.926411f31b121223 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fc20759e928535c4 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5e918a2627e4173f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c719009a2ce342d4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.056bd367e603a62a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d581d28387770688 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9274382ef49fe79b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d3074a39e211085 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ff2f8b5c66f6e09b 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d04c9d14695d996f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3ea2c8e1afd33443 1 0 100% 152.92 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.39a3ba196404ac74 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f98a45ea058af5af 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.67d392ee27132f1d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.839a24fb3cfb58cc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0ccfc96b9ddb411b 10 0 100% 1.20 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ab8d90fc083d0fc0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.24213ef4203bd509 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.74c40a7666223663 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7a1ffebc945e90b5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.30339edebc64c97e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d59bed4187c6062b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.790e16762d8e1b24 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4a887e0296bfe1e7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc1491243406bbd2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1b3640d716e79953 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1cd4f4369d3a8a99 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.68f46dcf018394b6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1fb2fa336f445bdd 0 0 100% 66.75 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1859f7d964f6eb03 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1a1618ccea7b2364 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5c835520360b4c77 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b4e32b050cb34966 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2ce3024280e41e89 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0b1ebd3f93491874 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.686bf51629470ca7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4bac3bea3bf47c17 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.77ec4cab29dafcd4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.549a620d83306944 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f50853b3afae4da 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ee1e6219201cd76 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83fdc025d645412a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3b9ea15a05c62c25 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.76e1daf41b8bdd42 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ac8b3454d5adae3b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a8ef2d123cd9ff93 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4e39af6fe418d691 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7922e7f19f7f4284 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f237b98a6425da88 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0ebd6c591e232f77 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ddbde6d4dd4c0403 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.79a95a6719e4c524 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bc14617ff93d55b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.af852d467a393052 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.05612b32c17a3e67 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.717ea7c8c931e340 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9be08e2e5cac12df 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d243436c1f6c8e75 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.418a3fbb915a24a1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4c1aa0311c42b5db 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6f21f4aa8c7b341c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b738436752b25268 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1d47abaf530a3b5b 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.19315cde9974fa31 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b9d788225d5b487d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.44420187ba1f6e6d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.97184cb5ef7f8467 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f3313080a2a2f42a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4fffa2ac80fae774 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bdf2a4d2ba63ae21 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.365ba6f6253784c8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.90a41754f5c20a97 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebd1dbcd24827018 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.712fb2a75c7b1003 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8acee70fa6617c9f 0 0 100% 62.86 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0e9ec40857cfd97b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.51fc81620543599a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.89e2e3c9384f717f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c81f0f22a9c1c04f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.93a4703219f45b4b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.729aa0b765b570b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7d8105b003743cd1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e845af3939afd566 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ef876e139afcb5c8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4ddfa621b3f63263 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.74491d6aa48ebe66 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9b00782f68cf62ff 16 0 100% 1.83 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.15640ceaa5f2c95f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5ec9bc9c2f3ac471 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bc5f7ff7a6e72911 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.23d16e41f3294d35 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9788af5432144ac7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a6ffa6cc3708e5b8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.43bf173d91e375fc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c6f027645e2a2306 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.008467b2c2f68c57 8 0 100% 983.04 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5943c1dc58b841b9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.726379cf4debd28c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc9c91fe0b28db38 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.68acf157009e0d18 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bf9b678f2e7359f7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.07e8000db69609c3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ea7959e89459a23e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eae565c6af566914 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.022fd5449159d899 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.84af09b003a56538 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3326dd668f10acb5 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.198d70203a036c1d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cb51df53060fb537 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7e45cb3821d7d074 0 0 100% 65.54 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.49ed5bbfd9c2c56a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.96e351d344630fdf 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1ba726e6e9fcd913 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8504e45348b2a3cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e61d25f729060599 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7dc522175c532e00 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8b755f6da2a12ef0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae521438776b756d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f6782222941be025 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.23cef74bfe63ff24 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3703ada9c350dbd3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.611a2386a58577ad 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.832d004288e8b3bd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b2259806925d506f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.28ffb01b0ee2dd3a 0 0 100% 87.38 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3983ab5c0a1c3ef1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6db347b777e9c333 1 0 100% 131.07 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.283591c941745b4b 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.04da8d5c5f8f5a5e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3809bfb114ba7243 8 0 100% 895.66 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.467f5662e6b047b7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fbe7c5527483eb30 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a3c7d394f5a6ed26 0 0 100% 69.86 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.298018bcecdf21e3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d8f0e8f484785b85 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.50413457d1652cf2 18 0 100% 1.98 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae19d6ab014e37f9 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ce3458ed75f08fa7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e9db4bbcbceae261 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.01f7a79d2330013f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3736040c1334a014 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a20335e913e95ec2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2d567be6406caa8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f8c6ed007890b809 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.135cfc0c684abc5c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1b6d3204e412da3a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2d7b6105beee2093 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3161e2bef6a67ee6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b5c0883fe6786ec6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e70de80e9cb34620 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5d5d17afeef7caa1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d719b36247231133 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f5f72b8ddcfb883c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.266e4305a456aa98 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7666ae983d4fda16 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a6ffb1bee912da7f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ec4ca3f8f806067d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.145a250bb9c81ffc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.16cee24d31499e24 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bfcccaa509e03483 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6430eb6bba8360f5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6832996f1bc7eba5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9177a9c12c17a2c1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.991143a0606bf098 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f9639cca347fea6e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.531ca2615bd01714 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.137ac85becc554da 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9d4664ec5659ba64 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.33649cee8486a384 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.93199e592184ea56 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c31b48e470f3e1c3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5068b03bf0469820 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.87b9f925a8a55ac6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f093e15101b71b2d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6b4168ebe1e235bd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8652c27a54d2b18d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d4d2e729df4d697 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0ded06d67cb6b2b2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b86f54701133b731 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e27fd9c49d73ffe1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.595aebc6d0c5d06e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d7b992c8004c6c3d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.11dac2c0d8ff63ae 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.232d0aba0a70110b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ac7f58b7d9981537 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.36dfe1c901b20ec6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.37125fa5b57ea812 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9216c3e879632721 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fb9da83894ad7255 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c9f6df9dfab2bc6e 0 0 100% 21.85 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.190a6cbd05e43e7d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.613591b6d103b209 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a52e25fb9ba5d2c1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bb77d176fec4c21e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c0cf0c1e83e29521 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.13674502d4e271b7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2231a50308a70e76 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.299e954553d51338 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.79ea3ee009d745d2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8621277ca23a6131 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aeab27e5dc392eeb 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.085f7013f8fbea4d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.69ebe8b5f1049d92 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.60d6036c7fca14f6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b1d2586d87ef9b89 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.755bf6bdf3af6b52 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e78a8e595e812932 8 0 100% 895.66 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2141ef2175d1c2e1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c2455c7c0d7fecb9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.39c9474fe13d8bd9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c67f1cad16086119 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e1e9554392f50991 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0af3bef7a1059628 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c2ecf80c3e2093cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4bc05410282f6bc7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a48d92599212236d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b2ce65f8f1db6199 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f3c8c35e3cf05498 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0d27655e0b0aafa2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.140279f5d4597126 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2cd316fddb996f43 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.86d518899f6bf0f2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c9c54e3e6a980c89 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2cd502e6d154a9e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.118fb403d88af5f9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.28a3b9137b210500 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4d5453afe19e42c0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e7c84030c3bdc04a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fda44b2a4b39fc50 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5cbce53b6b5a570e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8d4395063f13f0d3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9945ac40c77fb903 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.180254c32bb241a9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53939b3a9f4372df 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.63006142ae6529ee 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.000369ec15bacc63 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0cf39e740e75c2a3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.48877425d14b8d19 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.62d6a2d57f8c643e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.afdb6ef536f1dacc 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eb1f96ea61e3bdbe 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.44083cae0e275888 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53121abdf279b077 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.777b244d73007df6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ac8908bd553d577b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.040ec7c0441ceead 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6eb529a67118ba53 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ce8812571fc21a33 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ed2adb80d173ce59 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9e60ad2c797170e2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2b06ef1cf6a97050 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a9d277127bbc3e31 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.53bdf5fef87718f9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.99b6af8d34a53796 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.305c02ec7d014a89 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3c5207d654eb3b40 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b5103e609f427b76 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.be63867536d31299 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2828fd9306b6c24 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3e9034a77370edb7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.449d20b6bef72515 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.78f41ec49e55a12c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e72f6370f03ca2a3 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3f79f1528a93d3b6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aa85ad810eb9958a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ca22eb0f8fb39f01 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2fad52c1f3bae496 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e2e0382acba82527 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ecae53637f427666 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eceda408c85d3911 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f7e463a7101df929 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.05916913259e349f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.64a7b900f71abd5d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.95c0fb2fca0518d6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fea4809c06239add 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.05e7fdc3fcf58178 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f09e97fe2e315c84 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4214ec1cd0c855ec 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.689b8cc732f236ca 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.919bdc5bf3f7fdef 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1702fbfc02032adc 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.54d39c3cd3b6470d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.00d0023eb96f685c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7822d9e23a6327e3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e60994681df61051 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.03cc37bfa30d53a2 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0da30fee470ff7a8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.195d9f770bedd69b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7bde3ace9b5cc39e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ac61ff7a750e53c3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f2d307c28f10bb9d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6561e8ae4e831463 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.83eda3dc31f4f829 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.84875e33a4ce19c8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.986a90cda75076c6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cfedaaafab80877b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.102056c982d6d48a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8da06a54070ef8b9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a71eac89041ed5c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a711057ca3b7231d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b2c405e4bd90c571 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e13739d618bbd8af 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.565130dc6b956b91 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.21cb2300dccc9608 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e25dfdaaf42531d8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.efd79d6393aa5b39 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c59354be6c4cc08a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.252a447e0853959d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2eb66980b8f2893c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.feeed13dab325e25 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.63901f2b5b1dbd07 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.34a29c4aabc0a3cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4b53fb2c13877b23 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7d3aacda041b736e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9711a2b1342dbd7d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c00dea674e3ad24f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c47963bcf4ada8ab 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.08ad732da9476c62 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.90e9ec390b42d469 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.751f32dc4af7e98d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a6d7675a1cd6c8c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.fcb262aa04a4a3c5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.14b17be61511c474 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1c2c1cff5b698ea0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.373f8fb16f956418 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.42f6a73dcc57bd63 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.98372df05e3ef01a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a185b3a8e71dff2f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ab11183b9dd00780 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c224b09e2d8ef667 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a302560e8eba227f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a7f05a1c5a5977c3 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b7c283908b38a978 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bb0a3f4601207736 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cd51a46fe01fedef 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4537f48bcf534ef1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3912b7d80d8b19a3 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebe6e3066d3fae92 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.38d7f06c5dfb2ace 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.78a30c6f34f4f0b9 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b0cdc158536c42a8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c23a281871b05817 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c742d9a563f9a132 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7febc773368a09f8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc6de6d27150a2a0 0 0 100% 43.69 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4dfa91fe875988c5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f489ca51bb5f4e8b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f49e46a33231b536 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d8555f171792c936 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a559d7bd4db05169 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b80756fbefcbae88 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2ac58eb7fa83d83f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ebd3483909ee7e78 8 0 100% 917.50 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f09876161102fb74 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.06513f47c25691ae 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3a1383d1d665c484 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1a5ca5dafc8a5416 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e82dad683a8dfebd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.604da4fb6a79770c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8a545d959a0dcd69 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.d58eeff9eb36e8f5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c46b86464b7579f7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.e887755db4c4c2d0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.159fc6ef9dbf6c1a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7cd9252f5e2b099d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.891cf0551079f82c 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8f38150e7965abac 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.85646a8724553a90 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9a671d62cf5f39ae 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a0df69215f74a305 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ab9ddbeac6a2f18f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.362e5a9f14cba108 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.499f8272212dc6f0 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.85f30d43ec28af56 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.233a81c4ab51a188 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.776bf1f49f3b2b9e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7e72324d4ee16ed4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a900d3bdae269244 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ae7fb75aab9cf6f6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b059f31c740ce440 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.25bcc607b8f28b2b 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.8ba234a7fab755b4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9ab124a062166301 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.50150c31128ab9ca 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f23b1bbdeaac66f3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7ad262946d4f3001 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c066095ea831e5db 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.106575d5d3a3ff70 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5719ec22e8421657 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.859c98da718cbcd5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.96422a6b6fe3b589 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.26287b72537fc792 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.3340e5737938ecb4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5e2ed7ae90d854ca 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9eb3fd8910f18d54 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a689f697fe8be96a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7bf963e97d24f070 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c4f1bf3c697d67c3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c805074c6db4c6f8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.691b3f70cd86ddd8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.a558581d011ec0f4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f35e9df3d282b869 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f61d748f16400fa3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.1c60dc98198cbf38 16 0 100% 1.75 KH/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c9fe8a0b0d1b2751 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.243ebe29e2b410a8 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.418e3a57e5a37d16 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.def311d6b0487316 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.aab2a73a555274ea 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.af5ab95dde2d8745 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.58175ac9043895d6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.642754f4fde34413 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7b2aadb994be8b4d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.ad8a192a5665cb43 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b081372d4dbfaf46 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.df7cfcc831cc0eb3 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.da2339421739d8ee 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5f52e65d704aa95d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7a210780a2888b22 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.828ce6772d6d4c0e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.73e1c8385d40fdca 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.cc441241a3fc582e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2c60230dd2398850 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.0f1e2764ffa34494 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.52bc50947f878692 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.abbf740427ab5f64 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.2f8df2f4cd96c78f 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.4e3022ec8596c2d1 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9633606cc106c0cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.f40eb3d3fa22ace7 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.251e84063cea9dee 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bc225a2e7b04f73d 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.c8043b8c7140e745 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.9b1247a86d7fb82a 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.b0f1de682e0a93ce 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bd3d4bc826b617e6 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.eec438bda615b958 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.61b95b575d816419 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.5bc9e9baeb9d06cd 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.19df56747d10f461 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.7367eb9d06fa3e94 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.29d4e3e478fff644 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.745569321c78127e 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.6e4aeaa6ba714ee5 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.bfa784d034a34ca4 8 0 100% 873.81 H/s
RTnCuTqxDL2MFY3ybgn9nETuz63S56cnQe.086e1c6b08d1768d 8 0 100% 873.81 H/s